Poradnia - Aktualności
Terminy spotkań grupy wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym 2018/2019

1.  14  WRZEŚNIA 2018r./piątek/            godz. 08.30
2.  05 PAŹDZIERNIKA 2018r. /piątek /     godz. 08.30
3.  09 LISTOPADA 2018r. / piątek /         godz. 08.30
4.  07 GRUDNIA 2018r.  / piątek /           godz. 08.30
5.  04 STYCZNIA 2019r.  / piątek /          godz. 08.30
6.  01 LUTEGO 2019r.   / piątek /            godz. 08.30
7.  01 MARCA 2019r.  / piątek /              godz. 08.30
8.  05 KWIETNIA 2019r. / piątek              godz. 08.30
9.  10 MAJA 2019r.   / piątek /                godz. 08.30
10. 07 CZERWCA 2019r. / piątek /           godz. 08.30

 
Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym 2018/2019

1.   07 WRZESIEŃ 2018R.

g.8.00

2.   21 WRZESIEŃ 2018R.

g.8:00

3.   12 PAŹDZIERNIK 2018R.

g.8.00

4.   26 PAŹDZIERNIK 2018R.

g.8:00

5.   16 LISTOPAD 2018R.

g.8:00

6.   30 LISTOPAD 2018R.

g.8:00

7.   14 GRUDZIEŃ 2018R.

g.8:00

8.   28 GRUDZIEŃ 2018R.

g.8:00

9.   11 STYCZEŃ 2019R.

g.8:00

10.  25 STYCZEŃ 2019R.

g.8:00

11.  08 LUTY 2019R.

g.8:00

12.  22 LUTY 2019R.

g.8:00

13.  08 MARZEC 2019R.

g.8.00

14.  22 MARZEC 2019R.

g.8:00

15.  12 KWIECIEŃ 2019R.

g.8:00

16.  26 KWIECIEŃ 2019R.

g.8:00

17.  17 MAJA 2019R.

g.8:00

18.  31 MAJA 2019R.

g.8:00

19.  14 CZERWIEC 2019R.

g.8:00

20.  28 CZERWIEC 2019R.

g.8:00

21.  12 LIPIEC 2019R.

g.8:00

22.  26 LIPIEC 2018R.

g.8:00

23.  09 SIERPIEŃ 2019R.

g.8:00

24.  23 SIERPIEŃ 2019R.

g.8:00

 
Tygodniowy rozkład pracy punktów konsultacyjnych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

1. Punkt konsultacyjny dla Nauczycieli „WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU/SZKOLE” – poniedziałki i czwartki
16.00 – 17.00   /wg harmonogramu wszyscy pracownicy pedagogiczni/

2. Punkt „GOTOWOŚĆ  SZKOLNA” – poniedziałek 16.00 – 17.00 / mgr H. Poleszczuk/    -   czwartek 16.00-17.00 / mgr Roksana Nakonechnyy/

3. Punkt „CENTRUM INFORMACJI O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA) ” – czwartek 16.00 – 17.00 /mgr D. Wróbel, mgr A. Jaszek/

4. Punkt „BADANIE SŁUCHU” – środa 16.00 – 17.00  /mgr Elżbieta Baran/

5. Punkt „DORADZTWO  ZAWODOWE” – wtorek 16.00-17.00 –                  
od IV – VI. 2019r.   /mgr L. Ptak/

6. Punkt „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA” – środa 16.00 – 17.00 /mgr E. Długosz, mgr E. Baran, mgr K. Ignacik/


7. PUNKT „PORADNICTWO WYCHOWAWCZE” –
czwartek 16.00 – 17.00 / mgr N. Leśniak, mgr P. Sakwerda,
mgr L. Ptak mgr D. Podfigórna- Kieniuk, /

 
Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zaprasza nauczycieli  wychowawców przedszkolii szkół  do udziału w  2 godzinnych warsztatach szkoleniowych  p.t.:

“Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach”

Temat warsztatów: ORZECZNICTWO W  PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH PO ZMIANACH OD 01.09.2017 R. WARSZTATY SZKOLENIOWE

Adresat warsztatów: Nauczyciele wychowawcy przedszkoli i szkół.    
Prowadzący warsztaty: Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

Cele i program warsztarów    

Program warsztatów:

1. Jak sporządzać  opinie o dziecku / uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego.

2. Inna dokumentacja do orzecznictwa.

Możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu.

Prosimy o przygotowanie indywidualnych przypadków do omówienia w trakcie warsztatów.

Czas trwania: 2 godzin zegarowe     
Ilość uczestników: Grupa 20 osób    
Planowany termin: Luty 2018    
Cena warsztatów: bezpłatnie

Miejsce warsztatów
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul.  Mickiewicza 10 II piętro, sala nr 8

Zgłoszenia i informacje

1. Zgłoszenia  w formie telefonicznej tel. 74 8 157 828 lub 74 306 73 30

Z poważaniem
Dorota Kościk
dyrektor PCPP-PiDN
w Ząbkowicach Śląskich

 
Godziny przyjęć

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Elżbieta Baran

Gab.3

logopeda

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00/ gab. Ziębice

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

2.

Roksana Nakonechnyy

Gab.3

pedagog

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15/gab. Ziębice

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15

12.15 – 16.15

3.

Halina Poleszczuk

Gab. 4

pedagog

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

8.00-12.00

8.00 – 12.00

12.15  – 16.15

gab. Ziębice 8.00-12.00

4.

Danuta Wróbel

Gab.4

pedagog

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00/

gab. Ziębice

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

5.

Adriana Jaszek

Gab.5

psycholog

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00/gab. Ziębice

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

6.

Elżbieta Długosz

Gab.5

psycholog

12.15-16.15

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

12.15  – 16.15/

gab. Ziębice 8.00-12.00

7.

Lucyna Ptak

Gab. 6

pedagog

8.00 - 12.00/gab. Ziębice

13.00-17.00

15.00-17.00 zaj.socjoter.

8.00-12.00

8.00-12.00

12.15-16.15

8.

Piotr Sakwerda

Gab.6

psychoterapeuta

----------------------

8.00-12.00

15.00-17.00 zaj.socjoter.

12.00 – 17.00

12.00 – 17.00

8.00 – 12.00

9.

Natalia Leśniak

Gab.9

psycholog

------------------------

8.00 - 15.00

-------------------

8.00 – 15.00/

gab. Ziębice 8.00-11.00

8.00 – 14.00

Uprzejmie informujemy że w Soboty poradnia jest nieczynna.