Jak radzić sobie ze złością, atakami wściekłości i zachowaniem agresywnym ucznia?

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zaprasza do udziału w 3 godzinnym szkoleniu pt.:

“Jak radzić sobie ze złością, atakami wściekłości i zachowaniem agresywnym ucznia?”

Adresat szkolenia: Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Prowadzący szkolenie: mgr Marta Tęcza –pedagog, terapeuta pedagogiczny,  trener       
Elementy programu szkolenia   
Cele spotkania:
- pogłębienie zrozumienia mechanizmu powstawania i warunków uruchomienia
ataków wściekłości oraz zjawiska agresji u uczniów
- doskonalenie umiejętności zapobiegania atakom wściekłości  oraz reagowania   
podczas ich pojawiania się
- doskonalenie umiejętności przeprowadzenia rozmów wychowawczych

Przebieg spotkania:
I. Część wykładowo – warsztatowa
•    z jakich powodów dzieci często się złoszczą, mają ataki wściekłości
i zachowują się agresywnie,
•    rozróżnianie pojęcia agresji od przemocy,
•    atak szału co to jest, jak ich unikać oraz chronić innych przed zagrożeniem,
•    sposoby konstruktywnego reagowania na złość, atak wściekłości
i agresję(co robić, czego unikać, jak się komunikować nieagresywnie),
•    sposoby radzenia sobie z prowokacjami uczniów,
•    ochrona nauczyciela przed negatywnym wpływem doświadczenia agresji ze strony uczniów,
•    rozwiązywanie problemów poprzez współdziałanie z uczniami oraz z zespołem nauczycieli,
•    etapy rozwiązywania problemów wychowawczych (interwencja, rozmowa wychowawcza),
II. Część warsztatowa
•    ćwiczenia w grupie lub całym zespole-reagowanie w konkretnych trudnych sytuacjach – analiza przypadków.

Czas trwania: 3  godziny zegarowe
Ilość uczestników: minimum 10 osób
Planowany termin zajęć: 24 maj 2019  r.
Cena szkolenia: 110 zł od osoby
Miejsce szkolenia: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul. A.Mickiewicza 10 Zgłoszenia i informacje

1. Zgłoszenia należy nadsyłać na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.centrumporadnictwa.com,  e-mailem pod Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
faksem pod numer 748100329 lub pocztą.
2. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.