Tygodniowy rozkład pracy punktów konsultacyjnych w poradni psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

1. Punkt konsultacyjny dla Nauczycieli „WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI I UCZNIÓW W PRZEDSZKOLU/SZKOLE” – poniedziałki i czwartki
16.00 – 17.00   /wg harmonogramu wszyscy pracownicy pedagogiczni/

2. Punkt „GOTOWOŚĆ  SZKOLNA” – poniedziałek 16.00 – 17.00 / mgr H. Poleszczuk/    -   czwartek 16.00-17.00 / mgr Roksana Nakonechnyy/

3. Punkt „CENTRUM INFORMACJI O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA) ” – czwartek 16.00 – 17.00 /mgr D. Wróbel, mgr A. Jaszek/

4. Punkt „BADANIE SŁUCHU” – środa 16.00 – 17.00  /mgr Elżbieta Baran/

5. Punkt „DORADZTWO  ZAWODOWE” – wtorek 16.00-17.00 –                  
od IV – VI. 2019r.   /mgr L. Ptak/

6. Punkt „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA” – środa 16.00 – 17.00 /mgr E. Długosz, mgr E. Baran, mgr K. Ignacik/


7. PUNKT „PORADNICTWO WYCHOWAWCZE” –
czwartek 16.00 – 17.00 / mgr N. Leśniak, mgr P. Sakwerda,
mgr L. Ptak mgr D. Podfigórna- Kieniuk, /