Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich zaprasza nauczycieli  wychowawców przedszkolii szkół  do udziału w  2 godzinnych warsztatach szkoleniowych  p.t.:

“Orzecznictwo w poradniach psychologiczno-pedagogicznych po zmianach”

Temat warsztatów: ORZECZNICTWO W  PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH PO ZMIANACH OD 01.09.2017 R. WARSZTATY SZKOLENIOWE

Adresat warsztatów: Nauczyciele wychowawcy przedszkoli i szkół.    
Prowadzący warsztaty: Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich

Cele i program warsztarów    

Program warsztatów:

1. Jak sporządzać  opinie o dziecku / uczniu na potrzeby Zespołu Orzekającego.

2. Inna dokumentacja do orzecznictwa.

Możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu.

Prosimy o przygotowanie indywidualnych przypadków do omówienia w trakcie warsztatów.

Czas trwania: 2 godzin zegarowe     
Ilość uczestników: Grupa 20 osób    
Planowany termin: Luty 2018    
Cena warsztatów: bezpłatnie

Miejsce warsztatów
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ul.  Mickiewicza 10 II piętro, sala nr 8

Zgłoszenia i informacje

1. Zgłoszenia  w formie telefonicznej tel. 74 8 157 828 lub 74 306 73 30

Z poważaniem
Dorota Kościk
dyrektor PCPP-PiDN
w Ząbkowicach Śląskich