Nagrody i odznaczenia

2000 – Odznaka „Zasłużony działacz kultury” dla Elżbiety Horowskiej, przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2004 – Medal „W Dowód Uznania” dla Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2007 - Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  dla Elżbiety Horowskiej, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2008 - Nagroda dla Elżbiety Horowskiej „Bibliotekarz Roku "2008” powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, przyznana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Kłodzku

2010 – Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Elżbiety Horowskiej za zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i promocji czytelnictwa.

2014 – tytuł Bibliotekarza Roku powiatu ząbkowickiego dla Katarzyny Dominikowskiej, przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich koło w Ząbkowicach Śl.

2014 – nagroda Starosty Powiatu Ząbkowickiego dla Katarzyny Dominikowskiej.

2015 - srebrna Odznaka Honorowa Zasłużona dla Województwa Dolnośląskiego dla Elżbiety Horowskiej, przyznana przez sejmik województwa