Godziny przyjęć

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZĄBKOWICACH ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Elżbieta Baran

Gab.3

logopeda

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00/ gab. Ziębice

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00

2.

Roksana Nakonechnyy

Gab.3

pedagog

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15/gab. Ziębice

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15

12.15 – 16.15

3.

Halina Poleszczuk

Gab. 4

pedagog

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

8.00-12.00

8.00 – 12.00

12.15  – 16.15

gab. Ziębice 8.00-12.00

4.

Danuta Wróbel

Gab.4

pedagog

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00/

gab. Ziębice

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

5.

Adriana Jaszek

Gab.5

psycholog

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00/gab. Ziębice

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

6.

Elżbieta Długosz

Gab.5

psycholog

12.15-16.15

8.00 – 12.00

12.15 – 16.15

8.00 – 12.00

12.15  – 16.15/

gab. Ziębice 8.00-12.00

7.

Lucyna Ptak

Gab. 6

pedagog

8.00 - 12.00/gab. Ziębice

13.00-17.00

15.00-17.00 zaj.socjoter.

8.00-12.00

8.00-12.00

12.15-16.15

8.

Piotr Sakwerda

Gab.6

psychoterapeuta

----------------------

8.00-12.00

15.00-17.00 zaj.socjoter.

12.00 – 17.00

12.00 – 17.00

8.00 – 12.00

9.

Natalia Leśniak

Gab.9

psycholog

------------------------

8.00 - 15.00

-------------------

8.00 – 15.00/

gab. Ziębice 8.00-11.00

8.00 – 14.00

Uprzejmie informujemy że w Soboty poradnia jest nieczynna.